Aktualizacja cennika.

Szanowni Pacjenci, informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 aktualizacji uległ cennik usług. Proszę o zapoznanie się ze zmianami.
Nowy cennik dotyczy wszystkich sesji psychoterapii indywidualnej, konsultacji psychologicznych oraz terapii uzależnień. Ceny usług psychiatrycznych oraz psychoterapii rodzin i par pozostają bez zmian.