-Grupy-

Kurs oswajania emocji dla dzieci i młodzieży

 • W ramach kursu poruszane będą następujące obszary:
  Postrzeganie siebie i swoich uczuć: komunikacja, emocje, uczucia, obraz siebie, poczucie własnej wartości;
  Bycie w grupie: wyznaczanie granic, asertywność, wzmocnienie umiejętności obrony własnego stanowiska;
  Rozwiązywanie problemów: definicja konfliktów, przyczyny oraz sposoby na radzenie sobie w sytuacji konfliktowej.

Emocje dzieci - ogarnę!

 • Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Grupowa Terapia Uzależnień

 • Grupa otwarta
  Psychoterapia grupowa stanowi dla osoby potrzebującej wspólnotę, potrafi przełamać uczucie izolacji od innych, stwarza poczucie bycia potrzebnym, oferuje zaufanie i zrozumienie, które jest trudno znaleźć poza terapią;
  Grupa terapeutyczna jest idealnym miejscem, aby wśród osób walczących się z tym samym lub podobnym problemem, wygrać z nałogiem i zacząć na nowo budować relacje z otoczeniem;

Szkoła dla rodziców

 • Warsztaty tematyczne
  – Nawiązywanie kontaktu w rodzinie, odbudowa relacji;
  – Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się;