-SPECJALISTA-

mgr Marzena Mrozowska - psychoterapeuta

mgr
Marzena Mrozowska

- psychoterapeuta dorosłych,
- psychoterapeuta par, małżeństw i rodzin

Psychoterapia w nurcie systemowym

Psychoterapeuta systemowy. W swojej pracy czerpie również z innych nurtów psychoterapii, ponieważ psychoterapię rozumie jako wspólne poszukiwanie nowych dróg i znaczeń, a kryzys jako szansę na rozwój. Z wykształcenia pedagog. Ukończyła całościowy, 4-letni kurs psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednostkach pomocy społecznej udzielając wsparcia rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze, zmagającym się z problemem uzależnienia czy dotkniętym zjawiskiem przemocy oraz w Oddziale Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą jako pedagog. W naszym Centrum zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej dorosłych oraz psychoterapią par, małżeństw i rodzin. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

ŚWIADCZONE USŁUGI:

  • psychoterapia indywidualna dorosłych
  • psychoterapia par, małżeństw i rodzin

Wykształcenie:

– Studia pedagogiczne,
– Kurs terapii systemowej,
– Kurs psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe:

– Jednostki Pomocy Społecznej,
– Szpital Uniwersytecki w Krakowie, staż w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki,
– Centrum Psychoterapii Jaźniej, Kraków.

Ukończone kursy i szkolenia:

– Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w psychoterapii, 2022
– Praca z traumą metodą IRRT, 2022
– Stan umysłu pary. Pracując psychoanalitycznie z parami, 2020
– Warsztat terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, 2019
– Rozpoznawanie dziecka krzywdzonego. Aspekty prawne, medyczne, psychologiczne, 2017
Coaching w pomocy społecznej, 2016

Udział w konferencjach naukowych i seminariach:

– Kiedy nie wiem co powiedzieć. Miejsce niewiedzenia w warsztacie psychoterapeuty, Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin NA SZLAKU, 2023
– Między niezależnością a samotnością. Dylematy młodych dorosłych w kontekście życia, pracy
i miłości. Krakowski Instytut Psychoterapii, 2022
– Współczesne wyzwania psychoterapii dzieci i młodzieży – Krakowski Ośrodek Terapii, 2021
– Rozmowy o człowieku. Opętanie czy dysocjacja. Akademia umiejętności, 2019

Wystąpienia i prelekcje:

– Konferencja  „Alkoholowy zespół Płodu: teoria, diagnostyka,praktyka”. Prelegent – Problemy diagnostyczne dzieci z FAS/FASD w Polsce, Akademia Ignatianum, 2011

REJESTRACJA ONLINE

JAK ZAREZERWOWAĆ WIZYTĘ?

Aby zarezerwować termin wizyty wybierz z formularza KATEGORIĘ USŁUGI (Konsultacja dla dorosłych lub młodzieżowa), RODZAJ WIZYTY (Pierwszorazowa lub kontrolna) oraz jeden z dostępnych TERMINÓW WIZYTY. Następnie wybierz FORMĘ WIZYTY (Wizyta stacjonarna w gabinecie lub Wizyta Online), potem PRZEJDŹ DO PODSUMOWANIA.

W kolejnym kroku wpisz swoje dane: IMIĘ i NAZWISKO, adres skrzynki E-MAIL oraz NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO.

Sprawdź poprawność wpisanych danych, POTWIERDŹ zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności a następnie WYŚLIJ formularz. To wszystko.

Otrzymasz informację o rezerwacji wizyty, a na Twoją skrzynkę pocztową wysłana zostanie wiadomość zawierająca wszystkie ważne informacje dotyczące wizyty. Przed samą wizytą otrzymasz również wiadomość SMS z przypomnieniem o wizycie.