-SPECJALISTA-

lek. med. Magdalena Świderek - specjalista psychiatra

lek. med.
Magdalena Świderek

-psychiatra dorosłych

Lekarz z ponad 10-letnim stażem pracy, specjalista psychiatrii z wykształcenia i zamiłowania, uwzględniający w swojej pracy podejście psychoterapeutyczne. W trakcie kursu „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin” organizowanym przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku w Krakowie. Pasjonuje ją holistyczne podejście do  człowieka oraz szeroko pojęta psychoedukacja. Ukończyła studia medyczne w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy k. Kielc, w Oddziałach Psychiatrycznych Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Zespole Leczenia Środowiskowego Szpitala Klinicznego im.dr. J.Babińskiego w Krakowie, a także w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Centrum Dobrej Terapii w Krakowie i Poradni Leczenia Uzależnień. Aktualnie pracuje jako lekarz psychiatra w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Zespołu Opieki Środowiskowej w Oświęcimiu, w Poradni Zdrowia Psychicznego „Integritas” w Oświęcimiu a także pełni dyżury lekarskie w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych.

ŚWIADCZONE USŁUGI:

  • konsultacje psychiatryczne dorosłych

Wykształcenie:

– Studia Medyczne w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach,
– Specjalizacja z psychiatrii, Klinika Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,

Doświadczenie zawodowe:

– Oddział Psychiatryczny Szpitala Powiatowego w Chrzanowie,
– Dzienny Oddział Psychiatryczny Zespołu Opieki Środowiskowej w Oświęcimiu,
– Poradnia Leczenia Uzależnień, Kraków
– Zespół Leczenia Środowiskowego Szpitala Klinicznego im.dr. J.Babińskiego w Krakowie,
– Oddziały Psychiatryczne Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
– Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy k. Kielc,

Ukończone kursy i szkolenia:

– Sekcja w trakcie przygotowania

Udział w konferencjach naukowych i seminariach:

– Sekcja w trakcie przygotowania

Wystąpienia i prelekcje:

– Sekcja w trakcie przygotowania

REJESTRACJA ONLINE

JAK ZAREZERWOWAĆ WIZYTĘ?

Aby zarezerwować termin wizyty wybierz z formularza KATEGORIĘ USŁUGI (Konsultacja dla dorosłych), RODZAJ WIZYTY (Pierwszorazowa lub kontrolna) oraz jeden z dostępnych TERMINÓW WIZYTY. Następnie wybierz FORMĘ WIZYTY (Wizyta stacjonarna w gabinecie lub Wizyta Online), potem PRZEJDŹ DO PODSUMOWANIA.

W kolejnym kroku wpisz swoje dane: IMIĘ i NAZWISKO, adres skrzynki E-MAIL oraz NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO.

Sprawdź poprawność wpisanych danych, POTWIERDŹ zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności a następnie WYŚLIJ formularz. To wszystko.

Otrzymasz informację o rezerwacji wizyty, a na Twoją skrzynkę pocztową wysłana zostanie wiadomość zawierająca wszystkie ważne informacje dotyczące wizyty. Przed samą wizytą otrzymasz również wiadomość SMS z przypomnieniem o wizycie.