-SPECJALISTA-

mgr
Kaja Fronczyk

- psychoterapeuta dorosłych, dzieci i młodzieży
- psycholog

Psychoterapia w nurcie systemowym

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem klinicznym obejmującym diagnostykę dorosłych dzieci i młodzieży, oraz terapeuta w nurcie systemowym (w trakcie certyfikacji). W pracy terapeutycznej w nurcie systemowym upatruje możliwości odnalezienia przyczyn i uzdrowienia konfliktów w bezpiecznej atmosferze. Korzystając z doświadczenia klinicznego szczególnie dobrze odnajduje się w diagnozie i terapii lęku, zaburzeń o podłożu psychosomatycznym i wsparciu w sytuacjach kryzysowych. Interesuje się pracą z ciałem i odkrywaniem źródła cierpienia, pogłębieniem samowiedzy. Doświadczenie w zakresie rożnych nurtów psychoterapeutycznych stara się wykorzystać w zależności od potrzeb integrując różne metody terapeutyczne. Poszukuje najlepszych możliwości uwolnienia potencjału jednostki który dostrzega w każdym człowieku.

ŚWIADCZONE USŁUGI:

  • psychoterapia dorosłych i młodzieży
  • konsultacje psychologiczne dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 3 roku życia

Wykształcenie:

– Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej; kierunek: psychologia, specjalizacja: psychologia stosowana, 1999-2005
– Staż zawodowy w Szpitalu Specjalistycznym im. Babińskiego w Krakowie, 2005

Doświadczenie zawodowe:

– Szpital Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego, 2009-2020
– Szpital im im Ludwika Rydygiera, 2008
– Szpital Psychiatryczny im Babińskiego w Krakowie, 2007
– Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej „Parasol” Rakowicka 10 w Krakowie, 2007
– Centrum Terapii Uzależnień przy ul. Wielickiej w Krakowie, 2007
– Klinika Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 2006

Ukończone kursy i szkolenia:

– całościowe 4 letnie szkolenie w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, prowadzone przez Iwonę Kozłowską-Piwowarczyk. W trakcie szkolenia rozwój umiejętności prowadzenia sesji rodzinnych, udział w grupie psychodynamicznej o charakterze terapeutyczny, 2004
– „Złoty kluczyk” wprowadzenie do terapii M. Ericksona – szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach, 2007
– Zastosowanie podejścia systemowego i ustawień rodziny w psychoterapii; dwuletnie szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach, 2006
– II rok szkolenia w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej Andrzeja Szulca pt.” Studium Treningu Grupowego i Edukacji o Człowieku, Jego Rozwoju, Zdrowiu i Patologii”. I rok niniejszego szkolenia dotyczył edukacji w zakresie psychoterapii, psychoedukacji i rozwoju osobistego ze szczególnym uwzględnieniem psychologii Gestalt, 2004

Udział w konferencjach naukowych i seminariach:

– Opis w przygotowaniu –

Wystąpienia, prelekcje i publikacje:

– Opis w przygotowaniu –

REJESTRACJA ONLINE

JAK ZAREZERWOWAĆ WIZYTĘ?

Aby zarezerwować termin wizyty wybierz z formularza KATEGORIĘ USŁUGI (Konsultacja psychologiczna lub psychoterapia), RODZAJ WIZYTY (Pierwszorazowa lub kolejna) oraz jeden z dostępnych TERMINÓW WIZYTY, potem PRZEJDŹ DO PODSUMOWANIA.

W kolejnym kroku wpisz swoje dane: IMIĘ i NAZWISKO, adres skrzynki E-MAIL oraz NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO.

Sprawdź poprawność wpisanych danych, POTWIERDŹ zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności a następnie WYŚLIJ formularz. To wszystko.

Otrzymasz informację o rezerwacji wizyty, a na Twoją skrzynkę pocztową wysłana zostanie wiadomość zawierająca wszystkie ważne informacje dotyczące wizyty. Przed samą wizytą otrzymasz również wiadomość SMS z przypomnieniem o wizycie.