-SPECJALISTA-

dr Anna Fiema - psychoterapeuta dorołych i młodzieży

dr
Anna Fiema

- psychoterapeuta dorosłych, młodzieży, rodzin i par

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym i systemowym rodzin i par

Psychoterapeuta w procesie certyfikacji pod stałą superwizją w orientacji psychodynamicznej i  systemowej terapii rodzin, Europejski Certyfikat Asystenta
Psychodramy wg Moreno, Oligofrenopedagog (z zakresu psychologii rewalidacyjnej), Certyfikowany Trener Treningu Umiejętności Społecznych, Certyfikowany Trener Kontroli Złości, doktorat z dziedziny nauk o Ziemi, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W podejściu psychodynamicznym terapia toczy się w oparciu o relację terapeutyczną czyli więź, jaka rozwija się pomiędzy osobą a terapeutą w trakcie trwania leczenia. W podejściu systemowym terapia ukierunkowana jest na widzeniu człowieka w perspektywie systemu, jaki współtworzy on w rodzinie, pracy, środowisku społecznym. Umożliwia przeanalizowanie, w jaki sposób funkcjonuje, jak radzi sobie z sytuacjami życiowymi.
W psychoterapii indywidualnej psychoterapeuta pomaga osobie pełniej zrozumieć zarówno obecne, jak i przeszłe doświadczenia i trudności, co pozwala na bardziej dojrzałe funkcjonowanie w związkach z innymi ludźmi. Daje pełniejsze wykorzystanie własnego potencjału, a także perspektywę lepszego życia.
W psychoterapii pary, terapeuta umożliwia otwartą rozmowę między partnerami o wzajemnych uczuciach, potrzebach, motywach działania i myślach. Spotkania te ułatwiają wspólne zastanawianie się i badanie przyczyn tego, co dzieje się w relacji między partnerami i co skłoniło ich do poszukiwania pomocy. Celem rozmowy jest zrozumienie wzajemnego wkładu każdego z partnerów w zaistniały kryzys i pomoc w przywróceniu parze zdolności do dalszego rozwoju.
W psychoterapii młodzieży terapeuta jest uważny na okres dojrzewania nastolatka, który czasem jest pełnym wyzwań dla niego i jego rodziców. Okresowi temu towarzyszy wiele przemian rozwojowych dotyczących wyglądu zewnętrznego, życia emocjonalnego i społecznego. W tym okresie nastolatek może przeżywać dużo intensywnych, żywych i szybko zmieniających się emocji, które mogą utrudniać relacje z rodzicami, przyjaciółmi i nauczycielami. Pojawia się może wiele pytań dotyczących tożsamości, hierarchii wartości, norm oraz ważnych decyzji życiowych. To czas, w którym potrzeba bycia blisko, otrzymywania wsparcia od rodziców i opiekunów splata się z równie żywotnym dążeniem ku samodzielności, niezależności, ku oddalaniu się. Konflikty tego okresu rozwojowego mogą zapoczątkować wiele trudności emocjonalnych i społecznych.

W psychoterapii rodzinnej terapeuta rozumie terapie jako formę rodzinnej rozmowy, do której zaprasza się terapeutę. Każda rodzina stoi w obliczu wyzwań w ciągu całego cyklu życiowego. Niektóre z nich choć oczekiwane, mogą wywoływać kryzys w rodzinie. Są to takie wydarzenia, jak zawarcie małżeństwa, urodzenie się dziecka, pójście dziecka do przedszkola, szkoły, na studia, rozwód, ponowne małżeństwo, przejście na emeryturę. Inne natomiast spadają nagle w nieodpowiednim czasie takie, jak nieoczekiwana śmierć członka rodziny, utrata pracy, choroba. Kiedy jeden członek rodziny odczuwa cierpienie, które przejawia się w różnego rodzaju symptomach (depresja, niepełnosprawność, lęk, zaburzenie odżywiania itp.), wówczas wszyscy członkowie rodziny doświadczają tego cierpienia. Celem terapii rodzinnej jest pomoc w tym, by jej członkowie znaleźli nowe sposoby radzenia sobie z obecnym kłopotem, by mogli sami decydować, co jest dla nich najwłaściwsze i zgodne z ich własnymi potrzebami i celami życiowymi. W psychoterapii indywidualnej i grupowej wykorzystuje również metody stosowane w psychodramie, monodramie i dramie. Monodrama jest metodą pracy psychodramatycznej w ramach terapii indywidualnej. Metoda ta polega na dialogu i aktywnym działaniu, pozwalającym szybciej dotrzeć do sedna problemu i wykonać pierwszy krok w kierunku jego przezwyciężenia. Psychodrama jest metodą, dzięki której człowiek ma szansę doświadczyć różnorodności stanów, sposobów bycia i uzyskać nową świadomość siebie, innych i świata. Techniki te mogą być stosowane zarówno jako forma pracy z objawem, do celów diagnostycznych, oraz w przypadku trudności interpersonalnych czy decyzyjnych.

ŚWIADCZONE USŁUGI:

  • psychoterapia dorosłych i młodzieży
  • psychoterapia par i rodzin

Wykształcenie:

– Kurs Psychoterapii 4,5 letni w orientacji psychodynamicznej i systemowej terapii rodzin (pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego), 2018 – 2023
– Certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży; Certyfikat Trenera Treningu Kontroli Złości, 2019
– Studia podyplomowe: Oligofrenopedagog (z zakresu psychologii rewalidacyjnej), 2019
– Europejski Certyfikat Asystenta Psychodramy; Polski Instytut Psychodramy (w tym „self experience”; 340 godz.), 2018
– Stopień: Doktora nauk; Uniwersytet Śląski, Wydział: Nauk o Ziemi, 2004
– Stopień: Magistra; Uniwersytet Śląski, Wydział: Nauk o Ziemi, 1998

Doświadczenie zawodowe:

– prywatny gabinet, 2019 – do chwili obecnej
– praktyka (180 godz.) w Specjalnym Ośrodeku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci, Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, 2019
– wolontariat w Warsztatach Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Oddział dzienny Szpitala Uniwersyteckiego, 2014 – 2017
– IMGW – PIB, 2005
– Akademia Pedagogiczna w Krakowie; prowadzenie wykładów, 2004 – 2008
– Śląski Urząd Wojewódzki, 2001 – 2005
– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 1998 – 2001
– Szkoła Podstawowa, 1996 – 1997

Ukończone kursy i szkolenia:

2018 – 2023
– Ukończony KURS PSYCHOTERAPII (4,5 letni) w orientacji psychodynamicznej i systemowej terapii rodzin.
2019:
– STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOG (z zakresu psychologii rewalidacyjnej)
– szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży;
– szkolenie z zakresu Treningu Kontroli Złości
2016:
– seminarium Procesy leczące i atomy kulturowe – o teorii ról, kole kreatywności i Morenowskiej idei katharsis; 18 godzin – Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy
– seminarium Zastosowanie psychodramy w psychoterapii osób, które doświadczyły seksualnego nadużycia; 18 godzin – Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy
– seminarium Monodrama; 18 godzin – Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy
– seminarium Socjometria; 18 godzin – Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy
– Udział w grupie treningowej w szkoleniu I stopnia Psychodramy wg Moreno; w wymiarze 340 godzin. (Ukończenie szkolenia – wrzesień 2017r.) – Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy – uzyskanie Europejskiego Certyfikatu
2015:
– szkolenie Integratywna MetaSystmowa psychoterapia zaburzeń depresyjnych; 46 godzin – Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
– szkolenie Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie; 46 godzin – Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
– seminarium Agresja, złość i zaprzeczenie na scenie – kreatywne sposoby rozumienia i radzenia sobie w indywidualnym i grupowym settingu;18 godzin – Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy
– seminarium Konsultacja i psychoterapia osób, które doświadczyły nadużycia; cz.1 i 2 – 36 godzin – Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy
– seminarium Leczenie duszy: w poszukiwaniu tajemnicy snów z zastosowaniem Jungowskiej psychodramy i terapii tańcem; 18 godzin – Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy
– seminarium Co..jak…kiedy? – czyli zastosowanie technik w procesie grupowym w psychodramie; 18 godzin – Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy
2014:
– szkolenie Diagnoza kliniczna DSM-5; zakończone egzaminem – 59 godzin (szkolenie zarejestrowane w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie) Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
– szkolenie Podstawy psychoterapii; 69 godzin – Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
– Seminarium wstępne w zakresie Psychodramy wg Moreno; 18 godzin – Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy

Udział w konferencjach naukowych i seminariach:

Wystąpienia, prelekcje i publikacje:

REJESTRACJA ONLINE

JAK ZAREZERWOWAĆ WIZYTĘ?

Aby zarezerwować termin wizyty wybierz z formularza KATEGORIĘ USŁUGI (psychoterapia dorosłych lub młodzieży), RODZAJ WIZYTY (Pierwszorazowa lub kolejna) oraz jeden z dostępnych TERMINÓW WIZYTY, potem PRZEJDŹ DO PODSUMOWANIA.

W kolejnym kroku wpisz swoje dane: IMIĘ i NAZWISKO, adres skrzynki E-MAIL oraz NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO.

Sprawdź poprawność wpisanych danych, POTWIERDŹ zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności a następnie WYŚLIJ formularz. To wszystko.

Otrzymasz informację o rezerwacji wizyty, a na Twoją skrzynkę pocztową wysłana zostanie wiadomość zawierająca wszystkie ważne informacje dotyczące wizyty. Przed samą wizytą otrzymasz również wiadomość SMS z przypomnieniem o wizycie.