-SPECJALISTA-

mg Agnieszka Krok-Stanek - terapeuta uzależnień

mgr
Agnieszka Krok-Stanek

- terapeuta uzależnień

Pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Terapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym. W swojej pracy podchodzi do każdego pacjenta indywidualnie, szuka jego zasobów i wspiera w budowaniu trzeźwego życia. W procesie terapii pomogła  wielu osobom, które poradziły sobie z chorobą alkoholową i odbudowały swoje życie. „Praca terapeuty jest dla mnie pasją a priorytetem dobro pacjenta”.

Z wykształcenia pedagog resocjalizacji. Absolwentka Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień MOSTU. Wieloletnie doświadczenie w pracy jako terapeuta uzależnień, zdobyła pracując w Stacjonarnym Oddziale Terapii Uzależnionych od Alkoholu oraz w Poradniach Leczenia Uzależnień. Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych i współuzależnionych oraz DDA. Udział w superwizjach klinicznych pozwala na profesjonalne, indywidualne spojrzenie na pacjenta. Swoje kompetencje zawodowe poszerza, biorąc udział w licznych szkoleniach z zakresu uzależnień, warsztatach pomagania osobom uzależnionym. Pełni również funkcję opiekuna stażu klinicznego dla osób zdobywających kwalifikacje w procesie uzyskania certyfikatu – kwalifikacji do wykonywania zawodu terapeuty uzależnień. 

W swojej pracy podchodzę do każdego pacjenta indywidualnie, szukam jego zasobów i wspieram w budowaniu trzeźwego życia. Zachęcam pacjentów do zwiększania wglądu w siebie i głębszego poznawania własnej osoby. Pokazuję pacjentom, że życie na trzeźwo, dzięki psychoterapii jest możliwe i do tego może być wartościowe i piękne. W procesie terapii pomogłam  wielu osobom, które poradziły sobie z chorobą alkoholową i odbudowały swoje życie.

ŚWIADCZONE USŁUGI:

  • terapia uzależnień (indywidualna i grupowa)
  • terapia osób współuzależnionych oraz DDA

Wykształcenie:

– Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie na kierunku pedagogika, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, 1999 – 2003
– Studium Umiejętności Psychologicznych będące 1 etapem procesu certyfikacji terapeutów uzależnień, 2009
– Studium Psychoterapii Uzależnień będącym 2 etapem procesu certyfikacji terapeutów uzależnień, 2011

Doświadczenie zawodowe:

– Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi, Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, na stanowisku specjalista psychoterapii uzależnień, 2009 – 2017
– Oddział Stacjonarny Terapii Uzależnionych od Alkoholu (5C), Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, na stanowisku specjalista psychoterapii uzależnień, 2013 – nadal
– Poradnia Terapii Uzależnień „ALKO-MED.”, os. Sportowe 24, Kraków na stanowisku specjalista psychoterapii uzależnień, 2017 – nadal
– Opiekun stażu klinicznego w stosunku do stażystów będących w procesie certyfikacji „Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego” 2017 – nadal

Ukończone kursy i szkolenia:

– Terapia motywująca w pracy z pacjentem uzależnionym od alkoholu, 2010
– Terapia motywująca w uzależnieniach, 2010
– Podstawy terapii uzależnień behawioralnych, 2019
– Terapia pacjentów z rozpoznaniem podwójnej diagnozy, 2017

Udział w konferencjach naukowych i seminariach:

– Praca z osobami uzależnionymi od różnych środków zmieniających nastrój, 2020
– Nadużywanie alkoholu, picie szkodliwe, 2022

Wystąpienia i prelekcje:

– przeprowadzenie prelekcji/warsztatów „Chory psychicznie nadużywający alkoholu – program działań profilaktycznych dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie”, 2019

REJESTRACJA ONLINE

JAK ZAREZERWOWAĆ WIZYTĘ?

Aby zarezerwować termin wizyty wybierz z formularza KATEGORIĘ USŁUGI (Terapia uzależnień), RODZAJ WIZYTY (Pierwszorazowa lub sesja kolejna) oraz jeden z dostępnych TERMINÓW WIZYTY,  potem PRZEJDŹ DO PODSUMOWANIA.

W kolejnym kroku wpisz swoje dane: IMIĘ i NAZWISKO, adres skrzynki E-MAIL oraz NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO.

Sprawdź poprawność wpisanych danych, POTWIERDŹ zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności a następnie WYŚLIJ formularz. To wszystko.

Otrzymasz informację o rezerwacji wizyty, a na Twoją skrzynkę pocztową wysłana zostanie wiadomość zawierająca wszystkie ważne informacje dotyczące wizyty. Przed samą wizytą otrzymasz również wiadomość SMS z przypomnieniem o wizycie.