Zawodowo zajmuję się leczeniem zaburzeń natury psychicznej m.in.:

– zaburzeń będących reakcją na ciężki, przewlekły stres oraz trudności z radzeniem sobie w ciężkich sytuacjach życiowych,
– zaburzeń nastroju, depresji, dystymii, choroby afektywnej dwubiegunowej,
– zaburzeń adaptacyjnych,
– zaburzeń lękowych,
– zaburzeń nerwicowych,
– bezsenności i innych zaburzeń snu,
– schizofrenii i zaburzeń urojeniowych.

Leczone choroby:

-bezsenność
-zaburzenia koncentracji
-zaburzenia snu
-zaburzenia odżywiania
-zaburzenia lękowe
-psychoza
-zaburzenia zachowania
-zaburzenia psychosomatyczne
-choroba afektywna dwubiegunowa
-fobie
-stres
-schizofrenia
-zaburzenia osobowości
-nerwica natręctw
-nerwica
-depresja
-zaburzenia emocjonalne