-SPECJALISTA-

mgr Edyta Jaworska-Majcherkiewicz - terapeuta uzależnień, psychoterapeuta

mgr
Edyta Jaworska-Majcherkiewicz

- psychoterapeuta dorosłych, dzieci
i młodzieży
- certyfikowany terapeuta uzależnień

Psychoterapia w nurcie terapii integratywnej

Psychoterapeuta integratywny. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień. W swojej pracy stawia na otwartość i swobodę kontaktu oraz psychoedukację, by szerzyć profilaktykę uzależnień. Z zamiłowaniem podejmuje również pracę z osobami z wadami słuchu. Z wykształcenia pedagog. W trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień po szkoleniu w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Szkoliła się w kierunku doradztwa zawodowego, terapii pedagogicznej oraz terapii osób z wadami słuchu. W naszym Centrum zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej dorosłych, dzieci i młodzieży, oraz terapią uzależnień. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

ŚWIADCZONE USŁUGI:

  • psychoterapia dorosłych, dzieci i młodzieży (12+)
  • terapia uzależnień (indywidualna i grupowa)
  • terapia osób uzależnionych i DDA

Wykształcenie:

– Surdopedagogika i Oligofrenopedagogika, licencjat, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, 2009 – 2012
– Pedagogika Specjalna – studia uzupełniające magisterskie, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, 2014 – 2016
– Specjalista terapii uzależnień- Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Instytut Psychologii Zdrowia PTP –w trakcie procesu certyfikacji PARPA, 2017 – 2018
– Psychoterapia integratywna, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, 2020 – nadal
– Doradztwo  zawodowe i podstawy przedsiębiorczości, studia podyplomowe, 2021-2022
– Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, KCPU 2023

Doświadczenie zawodowe:

– Specjalista psychoterapii uzależnień, Poradnia Leczenia Uzależnień w Nowym Szpitalu w Olkuszu, 2021 – nadal
– Pedagog szkolny w II Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu, 2021 – nadal
– Surdopedagog, oligofrenopedagog w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Specjalistycznej Poradni Małego Dziecka IWE, dyrektor poradni, 2015 – 2018
– Nauczyciel wspomagający, Zespół Szkół nr 17, Warszawa, 2017 – 2018
– Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Olkuszu, 2018 – 2021

Ukończone kursy i szkolenia:

– „Praca nad traumą z zastosowaniem Bilateralnej Stymulacji”, PIPI Kraków 2023
– „Praca z ciałem w procesie zdrowienia” PIPI w Krakowie 2021r.
– „DSM IV diagnoza ” PIPI w Krakowie 2021r.
– „Integratywna psychoterapia krótkoterminowa”PIPI wKrakowie 2020r.
– „Neuroflow, diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego „2020rok
– „Psychoterapia traum dziecięcych , depresji i zaburzeń lękowych u DDA” konferencja szkoleniowa na zlecenie PARPA (36h)
– „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym” – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
– „Terapia osób  z uzależnieniami behawioralnymi” na zlecenie PARPA, Instytut Psychologii Zdrowia, Styczeń 2017
– Diagnoza słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem systemu SAT (Screeningowego Audiometru Tonalnego z Testami Centralnymi) moduł diagnostyczny i terapeutyczny, prowadzący dr Bartosz Radtke
– Terapeuta metody Feuersteina, Gdańsk, prowadzący dr Urszula Sajewicz Radtke
– Cykl szkoleń w Pracowni Testów Psychologicznych i pedagogicznych: Bateria 5/6., Bateria 8, Bateria 10/12, Bateria GIM, Dyskalkulia, prowadzący dr Bartosz Radtke 04.2016
– Instruktor pracowni ceramicznej, szkolenie 70h Warszawa 07.2015,
– Terapia ręki z elementami stymulacji polisensorycznej i sensomotorycznej I i II st. prowadzący Kinga Pawlak. 03. wrzesień 2015 Warszawa
– Szkolenie I st Metoda Warnkego, Kraków 12.2014 r. prowadzący K. Majorowska
– Szkolenie wstępne z videotreningu komunikacji, 11.2013 r. prowadzący K.Kwiatkowska
– Kurs III stopnia HANDLE „Skriner HANDLE” realizowany przez Fundację „Rozwiązać autyzm”, prowadzenie Catherine Stingley, Sean Wiliams 2012, certyfikat/
– Warsztat Komunikacja bez przemocy, przeprowadzony przez „PO ZMIANĘ” Centrum Psychoterapii, Rozwoju Osobowego i Osteopatii /certyfikat/
– Kurs RDI – Program Rozwoju Relacji, realizowany przez Fundację „Rozwiązać autyzm”, prowadzony przez twórcę metody RDI Dr Stevena Gutsteina /poziom I podstawowy, 03.2011 r certyfikat /
–  Audioprotetyk – kurs protetyków słuchu, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, wydział Mechaniki i Wibroakustyki /09.2010r./
– Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej + obsługa AED, certyfikat Polskiego Czerwonego Krzyża / 05.2010r./
– Lektor zajęć profilaktycznych ”Archezja”, szkolenie przeprowadzone przez Ośrodek Profilaktyki Problemowej „Archezja” /certyfikat/
– Szkolenie „Animacja czasu wolnego” Stageman /certyfikat/
– „Saper, czyli jak rozminować agresję”, zorganizowany i przeprowadzony przez Instytut Rozwoju Społecznego w Wieliczce, prowadzenie Wojciech Słonina /08.2007r./

Udział w konferencjach naukowych i seminariach:

– Sekcja w trakcie przygotowania.

Wystąpienia i prelekcje:

– Sekcja w trakcie przygotowania.

REJESTRACJA ONLINE

JAK ZAREZERWOWAĆ WIZYTĘ?

Aby zarezerwować termin wizyty wybierz z formularza KATEGORIĘ USŁUGI (Konsultacja dla dorosłych lub młodzieżowa), RODZAJ WIZYTY (Pierwszorazowa lub kontrolna) oraz jeden z dostępnych TERMINÓW WIZYTY. Następnie wybierz FORMĘ WIZYTY (Wizyta stacjonarna w gabinecie lub Wizyta Online), potem PRZEJDŹ DO PODSUMOWANIA.

W kolejnym kroku wpisz swoje dane: IMIĘ i NAZWISKO, adres skrzynki E-MAIL oraz NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO.

Sprawdź poprawność wpisanych danych, POTWIERDŹ zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności a następnie WYŚLIJ formularz. To wszystko.

Otrzymasz informację o rezerwacji wizyty, a na Twoją skrzynkę pocztową wysłana zostanie wiadomość zawierająca wszystkie ważne informacje dotyczące wizyty. Przed samą wizytą otrzymasz również wiadomość SMS z przypomnieniem o wizycie.